Gedurende de zomervakantie is het niet mogelijk om op het leerlingenportaal in te loggen.